mandag den 5. november 2018

Debattører: 10 EP debatter

Efterskoleforeningen ønsker at sætte fokus på Europa-Parlamentsvalget med ti arrangementer fordelt over hele landet. 
Formålet med de ti arrangementer er at skabe debat og viden om det europæiske samarbejde op til EP valget 2019. 
Efterskoleforeningen og de deltagende efterskoler vil arbejde målrettet på at trække deltagere fra højskoler, ungdomsuddannelser samt foreninger og lokale beboere til arrangementerne. Der vil til hver af de ti debatter deltage minimum 150 deltagere.
Elena Askløf og Peter Laugesen fra det prisvindende projekt www.voreseuropa.dk vil inden debatten gøre deltagerne klogere på temaer og spørgsmål, der er relevante for at forstå Europa i dag og dermed også for at forholde sig til Europa-Parlamentsvalget. Efterskolen vil efter oplægget og før debatten være vært med aftensmad. 

Program (ens for alle ti debatter):
16.00             Velkomst og sang
16.10             Hvem er Europas unge og hvad er deres 
                      udfordringer?
                      v/Elena Askløf og Peter Laugesen
17.40             Middag - efterskolen er vært
18.30             Mød din EP kandidat 
                      (står ved borde rundt i salen)
19.00             Indledende bemærkninger fra kandidaterne
19.15             Debat med fastlagte emner og løbende 
                      spørgsmål fra publikum.
20.45             Afsluttende bemærkninger fra kandidaterne
21.00             Afslutning
Ordstyrer: Jakob Clausager Jensen, Efterskoleforeningen

Ti EP debatter: (Facebook opslag her)
Mandag 1/4: Hårslev Efterskole (Næstved) - se kort
Mandag 8/4: Eriksminde Efterskole (Odder) - se kort
Onsdag 10/4: Ollerup Efterskole (Svendborg) - se kort
Torsdag 11/4: Kerteminde Efterskole - (Kertemindese kort


Torsdag 25/4: Ranum Efterskole (Vesthimmerland) - se kort


Torsdag 28/3: Eisbjerghus Efterskole (Middelfart) - se på kort

Mandag 25/3: Skals Efterskole (Viborg) - se kort

Torsdag 21/3: Efterskole Ådalen (Aarhus) - se kort


Mandag 18/3: Vejle Idrætsefterskole (Vejle) - se kort


Onsdag 13/3: BGI Akademiet - (Hedenstedse kort


EP kandidater fra følgende lister er inviteret:
A  Socialdemokratiet 
B  Radikale Venstre 
C  Det Konservative Folkeparti 
F  Socialistisk Folkeparti
I   Liberal Alliance
N  Folkebevægelsen mod EU 
O  Dansk Folkeparti 
V  Venstre 
Ø  Enhedslisten
Å  Alternativet

Tidligere EU/EP debatter arrangeret af Efterskoleforeningen
EU Frirumsdebatter 2018;
EU Frirumsdebatter 2017;
EU debatter 2016;
EU debatter 2015
EP debatter 2014
EU debatter 2013;
EU debatter 2012

For yderligere information kontakt Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskoleforeningen.dk, mobil 22361153

søndag den 4. november 2018

Arrangementerne arrangeres og udføres af

Efterskoleforeningen i samarbejde med ti efterskoler:
Arrangementerne er økonomisk støttet af:oglørdag den 3. november 2018

efterskolerne

Forberedelse og udførelse
Efterskoleforeningen arrangerer og står for alt kommunikation med politikere og oplægsholdere.
Efterskoleforeningen laver plakater til alle arrangementer med skolens logo.
Efterskoleforeningen sørger for at udføre alle arrangementerne i samarbejde med Elena og Peter samt ansvarlig ordstyrer for aftenens debat.
Efterskoleforeningen sørger for honorar og transport udgifter for Elena og Peter.

Udgifter og ansvarsopgaver for efterskolen
Betale 4.000kr for et heldagsarrangement, som forberedes og udføres samt at følge Elena og Peter via Skype og Facebook gruppe. 

Undervise eleverne i baggrundsviden om EU i ugerne op til arrangementet.
Reklamere lokalt (diverse udd. institutioner samt via sociale medier, tv, radio, aviser, ophæng af plakater mm.)
Sørge for at der kommer lokale til debatten.
Efterskolen skal sørge for at have stort lokale, cafe borde med mikrofoner mm. klar til debat arrangementet
Servere aftensmad samt kaffe og kage til aftenens debat arrangement.

Forløb
november: Skolerne finder en dato for deres arrangement.
december-februar: Politikere findes til arrangementerne
start marts: Efterskoleforeningen sender færdigt program med navne på oplægsholdere og med den officielle plakat tilpasset den enkelte skole.
marts/april: EP arrangementerne afholdes.